Valborg 2011. Nisse var också där.
Foto: Annette Jadeland